loader image

מדחום אלקטרוני לבשר

מד חום דיגיטלי למזון עם נעץ מתכת, המאפשר חדירה למרכז הבשר או התבשיל, למדידה מדויקת של הטמפרטורה.
מתאים לבשר, חלב, מים ועוד..

למדידה מדויקת של הטמפרטורה, עד 300 מעלות צלזיוס.

39.00

במלאי

מוצרים נוספים